Hanna Mäntylä - Perussuomalainen perusnainen

Terveysturismia ei tule sallia

Eduskunta on tänään aloittamassa käsittelyn kiireellä valmistellun lakiesityksen paperittomien terveydenhuollon laajentamisesta. Laittomasti maassa oleville ollaan siis tekemässä ihan omaa terveydenhuoltolakia. Kirjoitin aiemmin asiasta tässä blogissa.

Esityksen valmistelu on aloitettu viime elokuussa ja marraskuussa asiasta on järjestetty suullinen kuuleminen. Tammikuun alussa esitys tuotiin vauhdilla eduskunnan käsiteltäväksi täysin kestämättömin perusteluin sekä kustannusarvioin.

Tämän lain osalta on huomionarvoista, että Sosiaali- ja terveysministeriö on kesällä v. 2014 esittänyt tartuntatautilakia uudistaessaan laittomasti maassa oleville myös kroonisten ja huomattavan kalliiden tartuntatautien seulontaa ja elinikäistä hoitoa. Esimerkkeinä tällaisista voidaan mainita HIV (arvioidut hoitokustannukset 20 000 euroa/hlö/vuosi), krooninen c-hepatiitti (90 000 euroa/hlö) ja vastustuskykyiseksi todettu tuberkuloosi (kahden vuoden hoito 160 000 euroa/hlö/vuosi).

STM:n tartuntatautilakiesityksen mukaan vastuu näistä kuuluisi kunnille - myös kustannusten osalta. Useat kuullut tahot toivat tähän esitykseen vahvasti kriittiset kannanottonsa mm. epärealistisista kustannusarvioinneista, lisääntyvästä terveysturismista ja monista muista riskitekijöistä, joita eivät ole vain terveydelliset tai taloudelliset seikat. Lausunnonantajat myös ihmettelivät lausunnonantamisen ajankohtaa, joka oli ajoitettu kesäkuukausille eli aikaan, jolloin monet ovat lomalla.

Tartuntatautilain eteneminen pysähtyi kuitenkin elokuussa valtionvarainministeriön vaatiessa lisäselvityksiä. Elokuussa asetettiinkin työryhmä luomaan nyt käsittelyyn tullutta esitystä. Ei ehkä niin yllättävää, että myös tässä esityksessä valmistelevat tahot ovat olleet samoja, kuin torpatussa tartuntatautilaissa.

Jälleen kriittiset lausunnot jätettiin huomioimatta ja kuulemiset olivat tällä erää suullisia.

Lain perusteluissa tuodaan esiin vain myönteisiä arvioita, kun annettu kritiikki on sivuutettu parilla sivulauseella. Valmistelu on ollut täysin puutteellista.

Poikkeuksena tartuntatautilakiin on se, että tässä mallissa valtio korvaisi kustannukset kunnille pois lukien asiakasmaksut, jotka jäänevät kuntien vastuulle. Harva laittomasti maahan tullut on kykenevä maksamaan hoidostaan edes tuota.   Lisäksi nyt puhutaan paljon muustakin kuin vain tartuntataudeista.

Hallituksen esityksessä on THL:n arvio, jonka mukaan tämän laittomasti maassa olevien oman terveydenhuoltolain vuosikustannukset olisivat n. 550 000 – 650 000 euroa. Jos nyt tarkastellaan mitä pelkästään edellä mainittujen kroonisten sairauksien hoito maksaisi henkilöä kohden, on pakko ihmetellä, miten ministeriössä on laskettu kustannukset? 

Esitys asettaa jo lähtökohtaisesti ihmiset eriarvoiseen asemaan niin, että suomalainen veronmaksaja jälleen kerran maksaa, muttei saa niitä oikeuksia, jotka perustuslain tulisi turvata. Samalla perustuslakiinkin vedoten laittomasti maassa oleville laajennetaan oikeuksia maksuttomiin palveluihin.  Eriarvoistuminen Suomessa saa aivan uuden ulottuvuuden.

Pahimmillaan henkilöt, jotka tulevat hoidattamaan itsensä esimerkiksi hiv:n vuoksi, hankkivat elantonsa tekemällä pimeää työtä tai joutuvat ihmiskaupan uhreiksi. On selvää, että sosiaaliset tai rikosongelmat eivät ainakaan vähene.  Puhumattakaan sitten sairauksien leviämisen todellisesta riskistä. 

Mitä enemmän kutsumme näitä laittomia maahantulijoita Suomeen, sen suurempi on riski siihen, että meillä on jonain päivänä vakava epidemia käsissämme. Ihmettelen, että STM:llä, jonka tulisi nimenomaan luoda lainsäädäntöä, jolla voidaan väestön terveyttä edistää ja ylläpitää, on tällainen näkemys kantaväestön terveyttä ja hyvinvointia kohtaan.

On syytä korostaa, että kiireellinen hoito on jo nyt turvattu laittomille maassa olijoille. Yleisvaaralliset tartuntataudit on myös saatu pysymään tällä tavoin aisoissa.

Suomi on kuitenkin nyt tekemässä hallituksen johdolla aivan omaa linjaansa, joka ei tällä kertaa perustu edes EU:n vaatimuksiin. 

Ranskasta on tullut varoittavia viestejä lisääntyneestä terveysturismista myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten osalta. Espanja sekä Portugali tekivät tiukentavia toimia juuri lisääntyneen terveysturismin vuoksi. 

Saksassa puolestaan vaaditaan, että terveydenhuollon hoitohenkilökunnan on ilmoitettava viranomaisille laittoman maassa olevasta. Suomessa ei, sillä meillä vedotaan salassapitosäädöksiin. 

Olemme Suomessa tekemässä rakenteellista uudistusta sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jotta saisimme tulevaisuudessa turvattua kaikille suomalaisille riittävät ja laadukkaat palvelut, sekä pitkällä jänteellä myös kustannussäästöjä kestävyysvajeen paikkaamiseksi. Sote -palveluja tehostamalla haetaan miljardisäästöjä. Vanhusten osalta leikataan 300 miljoonaa euroa palveluasumisesta. Lääkkeiden ja matkakustannusten omavastuut kasvavat. Yhä useampi suomalainen jää ilman hoitoa ja kuntoutusta. Lasten ja nuorten mielenterveyttä hoidetaan aivan liian usein lääkityksen voimin, koska terapiaa ei ole varaa antaa. Vammaisten saama hoito ja kuntoutus on paikoitellen luokattoman heikkoa. Omaishoitajat jäävät vaille tarvitsemiaan tukimuotoja. Esimerkkejä olisi vaikka kuinka.

Silti hallituksella on tahtoa ajaa ikään kuin takaoven kautta tällainen laki voimaan. Tämä laki avaa perustuslakiin vetoamisen ja tulkitsemisen kautta myös sen mahdollisuuden, että toimeentulotukea eli riittävä toimeentulo on myönnettävä kaikille – myös laittomasti maassa oleskeleville.

Ongelmaksi nousee myös se, millainen maassa olo hyväksytään. Jos maahan tulija ei jatkossa tarvitse mitään statusta, ei edes turvapaikanhakijan, saadakseen terveydenhuollon kattavat palvelut, miksi edes hakea turvapaikkaa? Millä valvotaan kuka ja ketkä saapuvat Suomeen hakemaan hoitoa, kun viranomaiset eivät saa kommunikoida keskenään? Maahanmuuttovirasto tai poliisi eivät tietäisi näistä henkilöistä mitään, ainoastaan vaitiolovelvollinen hoitohenkilöstö, jolla olisi lain velvoitus vain hoitaa sairaudet. Entä missä tässä on hoitohenkilöstön oikeusturvaa mietitty?

Eräiden arvioiden mukaan lähialueillamme oleskelee yli miljoona paperitonta henkilöä. Realisti ymmärtää, että tämä laki lisää suuresti houkuttelevuutta hakeutua Suomeen. Idealisti maailmanpelastaja unohtaa näppärästi kaikki ne uhat ja riskit, joita terveysturismista syntyy, samoin kuin sen tosiasian, että Suomella ovat rahat ja resurssit varsin vähissä. Ne eivät riitä turvaamaan edes suomalaisille riittäviä palveluja ja hoitoja. Suomalaisella veronmaksajalla ei tunnu olevan enää kuin velvollisuuksia – oikeudet ovat jäämässä vähiin.  

Ketään ei ole jätetty tai jätetä jatkossakaan heitteille, vaikka tämä laki ei etenisi. Jos se etenee ja astuu voimaan, on seuraavan hallituksen otettava realistinen ote maailmanpelastukseen.  Kyse on myös muista, kuin vain terveydellisistä uhkatekijöistä. 

 

Ylipäätään laittomasti maassa olevien kohdalla on syytä kysyä, onko heidän paikkansa Suomessa?

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kustannusarvio paperittomille tarjottavista terveydenhoitopalveluista liikkuu rajoissa 700 000 ... 1 200 000 euroa, mikä kattaa arvioidusti paperittomasti maassa oleskevien 1 500 henkilön väestöryhmän kiireellisen ja terveyden ylläpidon kannalta välttämättömimmän hoidon kustannukset.

Oikeus terveyteen on ihmisoikeus, jonka toteutumiseen Suomi on sitoutunut YK:n taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti. Tällä hetkellä tämä oikeus ei toteudu yhdenvertaisesti ja siksi tulevan lain tarkoituksena onkin saattaa laillinen tila vastaamaan kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten sisältöä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Vastaavasti voidaan todeta, että yksityiskohtaisten tutkimusten mukaan naisiin kohdistuvan parisuhdeväkivallan kustannukset ovat Suomessa vuosittain noin 1,17 mrd euroa ja kokonaisuudessaan naisiin kohdistuvan väkivallan kustannukset noin 2,42 mrd euroa.

http://eige.europa.eu/content/document/estimating-...

Minä itse hakisin säästöjä mieluummin pyrkimällä ehkäisemään tätä rikollisuuden muotoa kuin tinkimällä kaikkein haavoittuvimmassa asemien olevien oikeudesta terveyteen ...

Käyttäjän paulisumanen kuva
Pauli Sumanen

Tutkimusten mukaan parisuhdeväkivalta on suunnilleen puoliksi jakautunutta miesten ja naisten kesken. Yle kertoo Suomesta näin : "Vuonna 2008 perheessä törkeän pahoinpitelyn tai henkirikoksen yrityksen kohteeksi joutui 116 miestä ja 111 naista. Nämä ovat poliisin tietoon tulleita tapauksia." Lapsia oli 8. Lasten sukupuolta ei uutisessa ilmoitettu.

Eikös silloin miehiin kohdistuva parisuhdeväkivalta maksa myös yli miljardin? Ja miehiin kohdistuva väkivalta kokonaisuudessaan maksaa EIGE:n laskukaavalla laskettuna EU:ssa 921 785 664 000 euroa eli 921 miljardia.

http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/18255...

Niin kuin Antikainen toteaa, tämä laittomasti maassa olevien terveydenhoito on nappikauppaa, vaikka se maksaisi satakin kertaa sen, mitä on arviona hatusta vedetty. Ja kyllä tänne lisää mahtuu. Juuri uutisissa kunnat valittivat kuinka paljon heillä on tyhjiä kiinteistöjä. Ilmaisella terveydenhoidolla saamme varmaan houkutelluksi nekin kiinteistöt ihmisiä täyteen, ettei tarvitse tyhjinä pitää lämpöisinä.

Ja onhan meillä rahaa. Kuunnelkaa vaalipuheita, kuinka rahaa aiotaan kylvää oikealle ja vasemmalle vaalilupauksissa. Ja jos ei ole, pitää lainata, sanoi laskennon opettajani, kun opetti jakolaskua.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #6

Sekoitat nyt perhe- ja parisuhdeväkivallan varsin lahjakkaasti keskenään. Perhe- tai paremminkin lähisuhdeväkivalta on huomattavasti laajempi käsite, kuin parisuhdeväkivalta (IPV) - perheväkivallan osalliset kuuluvat samaan ruokakuntaan tai ovat muutoin sukulaisuussidosten kautta läheisessä suhteessa toisiinsa.

Sukupuoleen perustuvan parisuhdeväkivallan kokonaiskustannukset Suomessa ovat vuositasolla noin 1,30 mrd euroa ja siitä naisiin kohdistuvan parisuhdeväkivallan osuus siis tuo mainittu 1,17 mrd - mies- ja naisuhrien jakauma on siten suhteessa 1:9.

THL:n arvio paperittomien terveydenhoitokuluista perustuu Global Clinicin kokemuksiin ja eri viranomaisilta saatuihin tietoihin asiakirjattomien henkilöiden määristä - mainitsemasi "hattu" on siis varsin kelvollisesti ja jäljitettävästi lähteistettävissä.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Myös tapaturmien ehkäisyyn kannattaa satsata. Niiden kustannukset vuositasolla ovat n. 2 miljardia euroa, noin puolet tapahtuu vapaa-aikana, n. kolmannes liittyy urheiluun ja alkoholin käyttö on myötävaikuttajana n. kolmanneksessa kuolemaan johtavista tapaturmista.

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1867...

Mika Samuel Kiekkijev

"Oikeus terveyteen on ihmisoikeus, jonka toteutumiseen Suomi on sitoutunut YK:n taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti."

Onko laiton maassaolo ihmisoikeus?

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Oikeus oleskella Suomessa ei ole ihmisoikeus.

Hyväksyn sen että kiireellinen hoito annetaan, mutta samalla on paikalle kutsuttava viranomainen henkilön poistamiseksi mahdollisimman pian. Ja tietysti on mahdollisuuksien mukaan perittävä lasku hoidosta, jollei potilaalta niin hänen kotivaltioltaan.

Esa Niemi

Juho Antikainen:
"Kustannusarvio paperittomille tarjottavista terveydenhoitopalveluista liikkuu rajoissa 700 000 ... 1 200 000 euroa, mikä kattaa arvioidusti paperittomasti maassa oleskevien 1 500 henkilön väestöryhmän kiireellisen ja terveyden ylläpidon kannalta välttämättömimmän hoidon kustannukset.

Oikeus terveyteen on ihmisoikeus, jonka toteutumiseen Suomi on sitoutunut YK:n taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti. Tällä hetkellä tämä oikeus ei toteudu yhdenvertaisesti ja siksi tulevan lain tarkoituksena onkin saattaa laillinen tila vastaamaan kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten sisältöä."

Sinulla oli oma blogi tästä, etkä osannut järkeillä tätä vouhotusta siinäkään. Et ymmärrä talouden päälle mitään etkä kertonut edelleenkään miten hoidamme ne 80 muistisairasta, jotka kuolevat talvipakkasiin vuosittain kun heidän hoitoonsa ei ole rahaa.

Jostain syystä vain maahanmuuttajilla ja laittomasti maassaolevilla on ajatelmissasi oikeuksia, mutta muistisairailla ei ole. Muistisairailla on toki verovelvollisuus, jotta veronkiertäjien hoito voidaan maksaa ja houkutella heitä enemmänkin.

Veikkaan ettet osaa edelleenkään kertoa miten aiot hoitaa nämä pakkaseen kuolevat ihmiset ennen laittomasti maassaolevien palvelujen laadullista nostamista.

Suomeen voi tulla laillisestikin ja nämä ihmiset valitsevat laillisesta ja laittomasta toiminnasta laittoman.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Muiden puolueiden en ole havainnut ainakaan merkittävämpänä rintamana vastustavan ihmisoikeuksien parempaan toteutumiseen tähtäävää lakiesitystä. Joitakin mielipiteitä ja aiheeseen liittyviä kannanottoja:

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terv...
http://www.hameenkaiku.fi/viikko-hame/kunta-ja-pal...
https://www.laakariliitto.fi/uutiset/linjauksia/ed...
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=sho...

Paperittomiin rinnastettavia henkilöitä on Suomessa myös laillisesti.

Jaakko Häkkinen

On täysin järjetöntä, että suomalaisten veronmaksajien rahoja ei suunnata heidän omaksi hyväkseen vaan yritetään olla koko maailman hyväntekijä! Valtiot ovat ensisijaisesti omien kansalaistensa edunvalvojia.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Paperittomia maahanmuuttajia tulisi Suomeen lisää, jos paperittomille olisi täällä työmahdollisuuksia. Nyt maahanmuuttajien on vaikea kilpailla työpaikoista suomalaisten kanssa, mutta jos työehtosopimusten yleissitovuus poistetaan, niin paperittomat maahanmuuttajat ja maahanmuuttajat yleensä voisivat kilpailla suomalaisten kanssa työpaikoista tyytmällä pienempään palkkaan. Nyt minimipalkka ja työehtosopimukset estävät tämän palkkakilpailun. Demarit ja Vasemmistoliitto vastustavat työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista, ja näin eivät ole paperittoman maahanmuuttajan työnsaannin puolella. Vaalien jälkeen Sipilän hallitus voi kuitenkin poistaa työehtosopimusten yleissitovuuden, ja näin maahanmuuttajille saadaan paremmin töitä, joskin alhaisella palkalla, mutta kuitenkin.

Esa Niemi

Mikko Ahola:
"Vaalien jälkeen Sipilän hallitus voi kuitenkin poistaa työehtosopimusten yleissitovuuden, ja näin maahanmuuttajille saadaan paremmin töitä, joskin alhaisella palkalla, mutta kuitenkin."

Mitä järkeä tuossa jutussasi on? Jos on laittomasti maassa, niin se on oma tietoinen valinta. Jos laki on huono, niin tee aloite lakimuutoksesta, että paperiton henkilö, paperiton omaisuus, paperiton kauppa onkin laillista.

Jos suomalaisen työn hinta on noin korkea, niin Sipilän hallituksen tulee sitten alentaa työvoimakustannuksia alentamalla verotusta sekä muita kuluja. Tälläiset hoivavietilliset rotufantasiat ovat epärationaalisia.

Maahanmuuttaja työllistyy Suomessa palkkoja sekä työehtoja dumppaamalla, mutta sillä ei hyvinvointivaltiota rahoiteta. Siksi suomalaisten kustannukset ovat niin korkeita, mutta ostovoima heikkenee silti kovasti. Maahanmuutto nostaa Helsingissäkin asumisen hintaa siten ettei mikään palkka pysy perässä. Jos hyvinvointivaltion turvaaminen ei ole enää sunnitelmallisen toiminnan perusta, niin sitten voidaan alentaa veroja ja kustannuksia kautta linjain. Et voi etnisin perustein nostaa kantaväestön kustannuksia ja vastaavasti laskea maahanmuuttajien kustannuksia.

Käyttäjän RogerB kuva
Alexander Holthoer

Tietääpää tulevaisuudessa mitä on elää sydämettömien maassa kun rahat vähenee osana euroa ja EU:ta. Aina löytyy joku joukko joka ei varmasti tarvitse apua yhtä paljon kuin joku toinen.

Jos nyt edes ymmärtäisitte rahan luonteen; se ei ole kasa, eikä se lopu vaan se on sopimus.

Sydämettömät.

Mika Samuel Kiekkijev

Olen hieman yllättynyt siitä, että laittomasti maassa oleminen ei ole minkäänlainen ongelma itsessään, mutta laittomasti maassa olevien tähän astinen kiireellinen hoito koetaan riittämättömäksi palveluksi ja näin ollen avauksen tehnyt puolueineen on huono ihminen, rasisti, fasisti ja ihan mitä muuta tahansa.

On aivan aiheellista kysyä mitä yleensä teemme sellaisella lailla, joka millään tavalla rajoittaa maahantuloa / maassaoloa?

Mitä muita lakeja ihmiset suvaitsevaisuudessaan ovat valmiit katsomaan turhiksi?

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

HIV:n estolääkityksen tarjoaminen Suomessa oleskeleville HIV-positiivisille maassaolostatuksesta riippumatta ja sen maailmanlaajuisen saatavuuden parantaminen on mielestäni erittäin tärkeä asia. Lääkityksellä ei ole merkitystä ainoastaan henkilölle itselleen ja hänen elämänlaadulleen vaan myös muiden ihmisten turvallisuudelle. Tehokkaasti toteutetulla estolääkityksellä voidaan nykyisellään alentaa HI-viruskuorma veressä niin matalalle tasolle, että eteenpäin tartuttamisen todennäköisyys putoaa nollaan.

Esa Niemi

Mikko Nummelin:
"HIV:n estolääkityksen tarjoaminen Suomessa oleskeleville HIV-positiivisille maassaolostatuksesta riippumatta ja sen maailmanlaajuisen saatavuuden parantaminen on mielestäni erittäin tärkeä asia. Lääkityksellä ei ole merkitystä ainoastaan henkilölle itselleen ja hänen elämänlaadulleen vaan myös muiden ihmisten turvallisuudelle. Tehokkaasti toteutetulla estolääkityksellä voidaan nykyisellään alentaa HI-viruskuorma veressä niin matalalle tasolle, että eteenpäin tartuttamisen todennäköisyys putoaa nollaan."

Rahaa ei ole edes suomalaisten asianmukaiseen hoitamiseen, joten montako HIV-hoitoa aiot maksattaa. Hoito maksaa vuodessa n. 20000 euroa ja jos terveysturismi on vetotekijä, niin HIV-tilastot nousevat etistä enemmän.

Käyttäjän FreeThinking kuva
Jukka Heikkinen

Erikoista on kenelle ja miten lakeja säädetään. Olen aina kuvitellut, että kun tehdään laittomuuksia, niistä rangaistaan, nyt niistä palkittaisiin. Ilman papereita tai laittomasti maahan tullut on tehnyt sen vastoin lakeja. Sille laittomuudelle on tehtävä loppu.

Esa Niemi

Suomeen voi tulla laillisestikin ja laittomasti maahantulo on henkilön itsensä oma tietoinen valinta laillisen ja laittoman toiminnan välillä.

Jostain syystä henkilö ei halua ilmoittautua verovelvolliseksi ja se on yhtä toivottu ilmiö kuin kuititon kauppa, paperiton omaisuus tai veronkierto.

Laittomasti maassaolevia ei ole kuollut ulos pakkaseen päinvastoin kuin verovelvoitteensa hoitavat suomalaiset. Muistisairaita kuolee vuosittain 80 ulos pakkaseen kun heille ei rahaa löydy. Laittomasti maassaolevien hoito on aiemminkin toiminut ja toimii edelleenkin, mutta joutuu toki ilmoittamaan nimensä.

Jos laiton toiminta halutaan lailliseksi, niin silloin tulee muuttaa lakeja eikä väkisin tehdä laittomasta toiminnasta sallittua. Se on huono esimerkki kaikille ihmisille.

Laittomasti maahantullut voi maksaa itse hoitonsa eikä maksuvapaudelle tai verovelvollisuudesta vapautukselle ole myöskään perusteita. Lain mukana yritetään ujuttaa myös maksuvapautta kun taas kantaväestöä ei vapauteta maksuista eikä verovelvollisuudesta.

Ensin pitäisi hoitaa suomalaistenkin asioita kuntoon ja laittomasti maassaolevalle ei ole tarvetta päästä yhtään sen nopeammin hoitoon kuin me muut.

Käyttäjän TeppoMesimki kuva
Teppo Mesimäki

Tämä sama Susanna Huovinen joka nyt haluaa kutsua kaikki maailman possarit Suomeen saamaan ilmasta Hiv-hoito äänesti lapsilisien leikkamisten puolesta.

Käyttäjän ErkkiKelloniemi kuva
Erkki Kelloniemi

Hannalla eivät näytä pysyvän alan käsitteet kädessä. Terveysturismi on kasvava osa matkailua, jota toimialalla pidetään yhtenä Suomen tulevaisuuden mahdollisuutena.
Pitäisi perehtyä peruskäsitteisiin ensinnä ennen kuin esiintyy asiantuntijana. Mutta ei se taida olla persujen ensimmäinen huoli, että puhuu asioista oikeilla nimillä.

Jos persujen epähumaani ajattelu tulisi vallitsevaksi, olisi Suomi-kuva maailmalla niin synkkä ettei tänne kukaan sivisytynyt ihminen matkustaisi ja toisi rahojaan.

http://yle.fi/uutiset/terveysturismista_uusi_vient...

Antti Joensuu

Pitäsi Suomessa päästä jo eroon tuosta `mitähän muut meistä ajattelee`, varsinkin päätöksen teossa. Ei mikään maa, ihan aikuisten oikeasti, tee päätöksiä tuollaisten asioiden varjolla. Tämä vaikuttaa olevan hiukkasen vanhempien ihmisten alemmuuskomplekseja tai ihan vaan keppihevonen, jolla koitetaan saada suomalaisille haitallisia päätöksiä tehtyä.

En lukelut ylen kirjoitusta, koska sieltä usein ne on niin suvaitsevuuden sokaisemia, ette niissä ole järjen hiventäkään. Mutta epäilen kyllä, että ilmaiseksi tarjotusta terveysturismista tulisi mikään Suomen tulevaisuuden mahdollisuus.

Hannalta mahdottoman hyvä kirjoitus siitä, miten kaukana ovat suomalaisvihamielisten puolueet todellisuudesta.

Toimituksen poiminnat