Hanna Mäntylä - Perussuomalainen perusnainen

Suomalainen alkoholipolitiikka tulossa (toivottavasti) tiensä päähän

Odotetusti perussuomalaisten aloite alkoholipolitiikan suunnan muutoksesta sai monenlaista palautetta ja liikehdintää aikaan. Hyvä niin. On jo aikakin saada keskustelua käyntiin tästä aiheesta.

Alkoholialoitteeseen tullut palaute on ollut enemmäkseen myönteistä ja kiittävää. Tottahan toki aloitteemme leimattiin välittömästi myös populismiksi, eihän meiltä luonnollisesti muuta voi odottaa! Ja vielä ne vaalitkin tulossa.

Todelliset politiikantekijäthän luottavat siihen, ettei kansa tiedä mikä sille on parasta, ja näin ollen on varmuuden vuoksi hyvä kontrolloida ja säädellä kaikkea mahdollista - ja mahdotontakin, joka liittyy ihmisten elämään - vaikka nyt sitä alkoholia. Tietenkään tämä ei päde heihin sitten juuri ennen vaaleja: silloin kansalaisia kyllä kuullaan ja suurin viisaus asuu kansassa. No, meille perussuomalaisille kansan viisaus asuu kansan parissa muutenkin kuin pari kuukautta ennen vaaleja. Kannattaa siis lukea niitä lukuisia aloitteita ja esityksiä, ohjelmia ja julkaisuja, joita olemme tehneet. Uutiskynnystä esityksemme eivät kuitenkaan useinkaan ylitä, elleivät ne sitten liity maahanmuuttoon tai kehitysapuun. Miksi lie?

Viikonloppuna Iltalehden nettiuutisessa kysyttiin muiden puolueiden kantaa alkoholiasiaan. Vastaukset eli tiukka vastustus esityksellemme ei yllättänyt. Ehkä häkellyttävin oli SDP:n kanta asiaan: "Valitettavasti lainsäätäjä joutuu säätelemään kansalaisten alkoholin kulutusta, sillä aina he eivät osaa toimia oman etunsa mukaan." Näin. Kansa ei osaa selvästikään nykyisten säätelyjen ja kieltojen Suomessa ajatella itse monessa muussakaan asiassa, jos nykyiseltä hallitukselta kysytään. Sen verran aktiivista on jatkuvien kieltojen, säätelyn ja pakottamisen yhtälön rakentaminen. Iltalehden jutun yhteydessä myös kysyttiin, tulisiko viini tuoda marketteihin. Liki 9 000 vastauksesta 89% oli sitä mieltä, että tulisi. Mutta eihän kansalta kysytä, kun tehdään päätöksiä. Paitsi jos ne vaalit ovat ovella.

Puhutaan kovin yksilön oikeuksista ja mahdollisuuksista. Yksilön oikeudet ja vapaus valita ovat meillä vain kovin rajoittuneita ja pienen piirin määrittelemiä. Onko pian mitään, mitä meillä ei säädellä tai kontrolloida? Äkkiseltään ei tule mitään mieleen. Joskus tuntuu, että poliittiset päättäjät eivät luota siihen, että pääsääntöisesti ihmiset kyllä tietävät hyvin, että vapaus ja vastuu kulkevat aina käsikädessä. Se, että aina on joukko ihmisiä, jotka eivät tätä sisäistä tai siitä piittaa, ei voi olla syy luoda yhteiskuntaa, joka perustuu vain kontrolliin ja pakottamiseen sekä epäluottamukseen omaa kansaa kohtaan.

No, onneksi me lainsäätäjät olemme kansalaisia fiksumpia, ja tiedämme kyllä mikä kansalaisille on parasta! Etenkin, kun perustamme päätöksenteon siihen, kuka osaa lobata parhaiten ja kenelle on annettu virallisen totuuden julistamisen mandaatti. Alkoholiasiassa Suomessa virallista totuutta saa kertoa pääsääntöisesti vain yksi taho: THL. Tähän viralliseen totuuteen perustamme sitten koko alkoholipolitiikan.

Tarkastellaanpa aihetta hiukan laajemmin kuin mitä tiedotteeseen oli mahdollista laittaa, ja mihin perustan omaa ajatteluani.

 

Väite 1: Veronalennukset ja alkoholin siirtäminen päivittäistavarakauppoihin lisäävät alkoholinkulutusta ja sen aiheuttamia kansanterveydellisiä haittoja sekä lisäävät yhteiskunnan kustannuksia. Suomalainen on vastuuton alkoholinkäyttäjä.
 

Tämä tuntuu olevan yleisin argumentti eri (asiantuntija)tahojen osalta, kun puolustellaan sitä, miksi veroja ei tulisi alentaa ja miksi saatavuutta tulee rajoittaa kaikin keinoin.

SDP:n Jouni Backman lausui Iltalehden uutisessa: "Suomessa alkoholi on edelleen erittäin iso ongelma ja ihmettelen, etteivät Perussuomalaiset katso asiaa sekä kansantaloudellisesta että inhimillisestä tragediasta lähtien."

Inhimilliset tragediat syntyvät aina jostain.  Alkoholin liikakäytön lieveilmiöihin (=seurauksiin) perustuva rajoitusajattelu on helppoa. Se on kivuton tapa kohdentaa syyttävä sormi itse alkoholiin ja demonisoida sitä sen sijaan, että asiaa tarkasteltaisiin kokonaisuutena. Toisin sanoen pohdittaisiin: mikä saa ihmiset juomaan liikaa ja mistä nämä inhimilliset tragediat tai kärsimys aiheutuvat? Eivät ne itsekseen taivaalta putoa.

Otetaanpa muutama lainaus Terveyskirjaston sivulta alkoholismin taustamekanismeista:
"Perinnölliset tekijät näyttelevät tärkeätä osaa erityisesti nuoruudessa alkavassa alkoholismissa. Hyvä alkoholin sietokyky tai vaikeus tunnistaa humaltumisensa astetta tai kummatkin ovat rakenteellisia riskitekijöitä, jotka altistavat alkoholiriippuvuuden kehittymiselle. Monet psykiatriset häiriöt lisäävät alkoholin ongelmakäyttöä ja alkoholiriippuvuuden kehittymisriskiä, koska alkoholin käyttöön turvaudutaan usein eriasteisten ahdistus-, pelko- ja masennusoireiden lievittämiseksi. Varsin usein etenkin jaksottaisen alkoholin käytön taustalla voi olla hoitamaton, vakava depressio tai kaksisuuntainen mielialahäiriö. Toisaalta alkoholin ongelmakäyttö ja alkoholiriippuvuus kaikkine seurauksineen sekä aiheuttaa että vaikeuttaa ahdistus-, pelko-, unettomuus- ja masennusoireita. Psykologisella tasolla alkoholin väärinkäyttö voidaan nähdä keinona paeta psyykelle sietämätöntä avuttomuuden tunnetta ja depressiivistä lamaantumista."

"Pakonomaisen alkoholin käytön laukaisevana tekijänä on usein omaan elämäntilanteeseen ja historiaan liittyvä ja mielelle sietämätön avuttomuuden tunne. […] Stressitilanteet ja pitkäaikainen jatkuva stressi lisää alttiutta käyttää alkoholia keinona vähentää stressiin liittyvää ärtymystä ja unettomuutta. "

Alkoholin liikakäytön taustalla olevat mekanismit siis tunnistetaan. Riippuvuuden alttiutta on tutkittu paljon, ja geneettisillä tekijöillä näyttäisi olevan yhteys riippuvuuksien syntymiseen. Kenellä riippuvuutta aiheuttaa alkoholi, kenellä lääkkeet, kenellä huumeet, kenellä pelaaminen tai joku muu.  Riippuvuuden syntymisen riski, ja niihin olosuhteisiin vaikuttaminen, joissa altistuminen on mahdollista, tulisi olla lähtökohta ajattelulle – ei se, että rajoittamalla ja piilottamalla saadaan asiat korjattua.  

Toisin sanoen, pitäisikö olla valmis kysymään miksi se mökin mummo tai pappa mahtaa juoda? Voisiko syy olla yksinäisyydessä, masennuksessa ja tunteessa, ettei kukaan välitä?

Entä miksi se lapsi tai nuori mahtaa juoda? Voisiko taustalla olla itsetunnon ongelmia, masennusta tai sosiaalisten tilanteiden pelkoa?

Entäpä se työikäinen, miksi hän mahtaa juoda? Voisiko syy olla työttömyydessä ja taloushuolissa, perheen selviämisessä tai häpeässä, kun ei pysty perhettään elättämään?

Kaikista ei – edellä mainitusta syistä – tule alkoholin liikakäyttäjiä. Mutta me ihmiset olemme erilaisia ja meillä on erilaiset tavat ja keinot selviytyä. Tästä tolkuttomasta asennevammasta, joka koko alkoholikeskustelua riivaa, pitäisi päästä siihen, että aidosti pohtisimme mitä niille syille, joita alkoholin liikakäyttäjien kohdalla on tunnistettavissa, pitäisi tehdä.  Sen sijaan demonisoimme alkoholin ja niputamme koko kansan yhteen. Alttius tai siirtyminen ongelmakäyttöön ei pohjimmiltaan johdu alkoholin saatavuudesta tai hinnasta. Alkoholin ongelmakäytön taustalla on paljon moninaisemmat syyt, eikä tähän problematiikkaan auta mutkien vetäminen suoraksi.

Toisaalta, tällainen ajatteluhan on vaarallista, sillä se romuttaisi koko alkoholipolitiikan virallisen totuuden, mutta myös pakottaisi myöntämään, ettei meillä Suomessa ole hyvinvointiyhteiskuntaa, joka pystyy huolehtimaan kansalaisistaan ja antamaan heille mielekkään ja ihmisarvoisen elämän. Saati puuttumaan ihmisten hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin riittävän ajoissa.

Reilusti yli 400 000 suomalaista syö päivittäin mielialalääkkeitä vauvasta vaariin, karkeasti sanottuna. Esimerkiksi masennus, yksinäisyys ja elämän kriisit lisäävät riskiä alkoholin liikakäyttöön. Samoista syistä lääkäri antaa reseptin masennuslääkkeisiin.

Jostain kumman syystä tästä lääkityksen kehityksestä, sen suorista ja välillisistä vaikutuksista, ei olla lainkaan huolissaan. Mielialalääkkeisiinkin on olemassa vain yksi virallinen totuus. Mielialalääkkeiden pitkäaikaisvaikutuksista aivojen toimintaan, puhumattakaan vielä kehittyvien aivojen toiminnasta, on julkisuudessa keskusteltu hyvin vähän. Ei myöskään niiden vakavista sivuvaikutuksista saati todellisesta hyödystä.

Yhtä kaikki: ne ovat virallisesti hyväksytty ja näin myös yhteiskunnan korvaamia - helppoja yhteiskunnalle ja tuottavia lääkefirmoille. Niihin syihin, miksi ihmiset lääkkeitä syövät, ei haluta puuttua.  Potkut saanut psykologi Aku Kopakkala on kunnioitettavalla ja rohkealla tavalla tuonut esiin tämän alueen ongelmallisuutta. Tämä juttu kannattaakin lukea.

On selvää, että kaikkia syitä ei koskaan pystytä poistamaan. Aina tulee olemaan ihmisiä, jotka sairastuvat ja kuolevat alkoholiin. Aivan samoin kuin ihmisiä tulee kuolemaan huumeisiin, lääkkeisiin, keuhkosyöpään, itsemurhiin ja kolareissa. Olisi naiivia väittää muuta.

Kuolinsyyntilastoinnissa alkoholin aiheuttamiin sairauksiin kuolemat tilastoidaan yhden ”otsikon” alle. En ole todellakaan lääketieteen asiantuntija tai tunne riittävän hyvin patologiaa, joten en tiedä kuinka nämä tilastoinnit tehdään. Siksi olisikin mielenkiintoista tietää, miten tilastot syntyvät, ja kuinka varmistetaan, että alkoholi on ollut kuolinsyy – eikä esimerkiksi joku muu hoitamaton perussairaus.

Mielenkiintoinen tutkimus aiheeseen liittyen on esimerkiksi  Kimmo Herttuan väitöskirja vuodelta 2010 (The effects of the 2004 reduction in the price of alcohol on alcohol-related harm in Finland : A natural experiment based on register data).
 
En ryhdy koko tutkimusta referoimaan, mutta loppupäätelmästä lainaan kappaleen:
 "Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että alkoholin hinnanalennus voi johtaa huomattavaan kasvuun alkoholiin liittyvässä kuolleisuudessa ja sairastavuudessa. Suuret väestöryhmittäiset erot ovat kuitenkin todennäköisiä. Erityisesti huono-osaiset, kuten pitkäaikaistyöttömät, ovat erityisen herkkiä hintojen laskulle, mitä taas nuoremmat sukupolvet ja varsinkaan työssäkäyvät eivät sen sijaan näytä olevan. Vanhimmat ikäluokat ovat ehkä jopa hyötyneet halvemmista hinnoista vähentyneen sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden ja kokonaiskuolleisuuden muodossa. Halvempi alkoholi ei näytä välttämättä lisäävän väkivaltarikollisuutta. Alkoholi- ja sosiaalipoliittiset toimenpiteet tulisi kohdistaa niihin väestöryhmiin, joissa alkoholihaitat lisääntyvät herkästi hintojen laskiessa."
 
Viinaverolla on siis vaikutuksensa suuntaan tai toiseen, mutta vain siellä, missä viina vie usein elämää jo valmiiksi. Tutkimus todistaa, ettei kohtuukäyttäjistä tulekaan automaattisesti alkoholisteja. Tämä on tietysti hyvin loogista. Jostain syystä hyvin harvoin aiheesta uutisoidessa viitataan tai tukeudutaan muihin kuin valtakunnan virallisen alkoholitutkimuslaitoksen näkemyksiin. Ehkä olisi syytä laajentaa keskustelua ja näkökulmia, eikä loputtomiin uskotella, että olemme jotenkin muita kansoja alttiimpia alkoholisoitumaan.
 
Olisikin syytä kiinnittää vahvempi huomio juuri tähän ryhmään, jonka tiedetään olevan muuta väestöä suuremmassa vaarassa, ja kohdentaa tarvittaessa toimenpiteitä heihin sen lisäksi, että niihin liikajuomisen taustasyihin muissa väestöryhmissä tartuttaisi osana alkoholipolitiikkaa muutenkin, kuin vain huutamalla alkoholin pahuutta ja suomalaisten kyvyttömyyttä sen käyttöä kontrolloida. Entä kuinka paljon sairastumista tai kuolemaa edesauttavat osaltaan muut heikot elintavat, jotka ovat huono-osaisten väestöryhmässä usein varsin tavallisia; runsas tupakointi, heikko ravinto, lääkkeet ja muut päihteet, elämän merkityksettömyys tai mielenterveysongelmat? Entä mahdolliset perussairaudet, joita ei todennäköisesti hoideta? Kuinka nämä näkyvät tilastoinnissa, kun puhutaan alkoholin aiheuttamista sairauksista tai kuolemista?

Voimme tehdä vaikka miten hienoja julistuksia ja ehkäiseviä ohjelmia tai projekteja, mutta niin kauan kun asenne alkoholiin on nykyinen, mikä muuttuu? Alkoholi on Suomessa tabu.  Meille uskotellaan jo lapsesta lähtien, että olemme juoppo kansa, joka ei osaa käyttää alkoholia sivistyneesti. Millaista asennekasvatusta on esimerkiksi se, että huoltoasemilla ja kaupoissa vedetään klo 21 verhot tai kalterit alkoholihyllyjen eteen ja jo näin luodaan mielikuva jostain salatusta pahuudesta, joka pitää piilottaa? Harvoin toki siihen aikaan pienten tai isompienkaan lasten kanssa kaupassa ollaan, mutta se kuvaa erinomaisesti sitä ajattelumallia, joka alkoholin ympärille on rakennettu.

Entä kuinka veronalennus vaikuttaisi verokertymään? Suomessa alkoholista kerättiin veroja viime vuonna 1,335 miljardia euroa. Luku on laskemaan päin, vaikka alkoholiveroja on korotettu. Tämä johtuu puhtaasti siitä, että kuluttajat ovat siirtyneet Viron markkinoille halvemman juoman perässä. Virolaisen tutkimuksen mukaan suomalaiset kantavat lahden yli jo kolmasosan kaikesta Virossa myytävästä alkoholista.
 

Uskallan väittää, että verotuksen asteittaisesta laskemisella verokertymän muutos olisi positiivinen, sillä kompensaatiota tapahtuisi jo siinä, että nyt Viroon viedyt veroeurot jäisivät Suomeen. Positiivisista vaikutuksista ravintola-, matkailu- ja panimoalalle voi vain arvioida. Tällä hetkellä suomalaisvalmisteiset alkoholituotteet vain käytetään Tallinnassa, josta ne ostetaan takaisin Suomeen juotavaksi. Näennäistoimilla, joilla suomalainen joutuu tullissa selittämään tuomisiaan, ei viinarallia katkaista.
 
Viralliset tilastot kertovat, että ankaran verotuksen aikana alkoholin kulutus on laskenut. Ongelmaksi muodostuu tässä paketissa se, että naapurista tuodun alkoholin määrää ei tarkalleen tiedetä, eikä näin ollen tilastoida. Kokonaiskulutus ei ole tiedossa jatkuvasti kasvavan tuonnin aikana. Jokainen Tallinnassa käynyt voi kuitenkin ihan omin silmin todistaa millaisia määriä sieltä Suomeen tuodaan. Ja ne määrät ovat valtavia.

Suomen virallinen tilasto aiheesta, jonka nimi on siis Suomen virallinen tilasto, kertoo aineistokeruun menetelmästä seuraavaa:

"Alkoholijuomien kulutustilasto sisältää tiedot alkoholijuomien tilastoidusta kulutuksesta Suomessa sekä arvion tilastoimattomasta kulutuksesta. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus saadaan Alkon myymälöiden myyntitiedoista sekä tukkumyyjien toimitustiedoista anniskeluravintoloille ja korkeintaan 4.7 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia myyville elintarvikeliikkeille. Tiedot alkoholijuomien myynnistä kerätään kuntatasolla ja valtakunnallisesti summatasolla.

Alkoholijuomien tilastoimattomaan kulutukseen sisältyy alkoholijuomien matkustajatuonti, kotivalmistus, korvikealkoholien käyttö ja suomalaisten ulkomailla kuluttama alkoholi. Tilastoimaton kulutus on arvioitu TNS-Gallupin toteuttamien tutkimusten perusteella. Tiedot tilastoimattomasta kulutuksesta kerätään valtakunnallisesti summatasolla."

Ja tällaiseen arvuuteltuun ”faktaan” perustamme alkoholipolitiikan?

Väite 2: Tarjoilurajoitukset vähentävät järjestyshäiriöitä.
 
Valviran uusi tulkinta alkoholilaista jopa lisäsi huomattavasti häiriökäyttäytymistä mm. ulkoilmakonserteissa, ja tappoi monet puistotapahtumat. Näin monen elinkeino kärsi, eikä kukaan potentiaalisista kävijöistä varmasti ole tänä päivänä sen terveempi, vaikkei paikalle tullutkaan. Todennäköisesti nämäkin potentiaaliset kävijät nauttivat sen alkoholinsa sitten jossain muualla. Ja ne, jotka tulevat jatkossa näihin tapahtumiin tai festareille, vetävät todennäköisesti sellaiset pohjat - niillä Viron tuliaisilla - että järjestyshäiriöt vain lisääntyvät. Ne liki 10 euron tuopit festareilla tuskin kovin montaa houkuttelevat. Näin ollen vedetään varmuuden vuoksi jo valmiiksi kunnon kännit. Kontrolli kääntyy jälleen itseään vastaan.

Väite 3: Viron tuonti ei haittaa muuta elinkeinoelämää.
 
Viron viinamatkailulla on negatiivisia vaikutuksia myös eri palvelualoihin Suonessa. Viron viinanhakureissulla monet suomalaiset käyvät hoidattamassa hampaansa, hankkivat uudet silmälasit, käyvät lääkärissä, käyvät kampaajalla ja kosmetologilla, ostavat elintarvikkeita ja vaatteita jne. Näillä oheistoiminnoilla ja - hankinnoilla maksetaan helposti, Suomen hintoihin säästämällä, mukava osa alkoholilastista - ellei jopa kokonaan.

Terveydenhuolto tuokin jatkossa oman säväyksensä tähän keskusteluun lisääntyvän potilasmatkailun vuoksi. Mikäs sen mukavampaa, kuin hakea yhä useampi Kelan korvaama terveydenhuollon palvelu naapurimaasta - ja samalla tuoda lasti alkoholia. Potilasdirektiivi mahdollistaa tämänkin.

 Palvelualojen ja suomalaisten pk-yritysten säätely ja verotus on sitten ihan oma lukunsa, samoin kuin suomalaisten yritysten siirtyminen naapuriimme. Tämä kuitenkin esimerkkinä siitä, että suomalaisella alkoholipolitiikalla on myös huomattavia välillisiä vaikutuksia.
 
Väite 4: Yritykset menestyvät hyvin voimassa olevan lain puitteissa ja Alkon monopoli on jatkuttava.
 
Ankara alkoholipoliittinen sääntely heijastuu suoraan moniin yrityksiin. Pienpanimot joutuvat viemään tuotantonsa ja toimintansa naapurimaahan, jotta voivat laajentaa toimintaansa mm. kansainvälisille markkinoille. Tuotteet tehdään Virossa, ja tuodaan takaisin Suomeen. Monet suomalaiset oluet ja siiderit, kuljetetaan naapurimaahan, josta suomalainen sitten hakee ne takaisin murto-osalla Suomen hinnoista. Voisiko joku tällaisen toiminnan kannattaja kertoa, mitä järkeä tässä on? Itse en sitä kyllä löydä.
 
Suomessa on joutunut tuhoton määrä ravintoloita laittamaan lapun luukulle. Ihmiset tinkivät ravintoloista, kun on tiukka paikka, ja juovat halvat juomansa kotona. Ravintoloiden viinaverokohtelua ja anniskelua onkin helpotettava. On myös turvallisuuden kannalta paljon parempi, että ihmiset juovat valvotuissa olosuhteissa, jos juovat.
 
Viimeinen, muttei vähäisin asia on Alkon monopoli. Monopoli olisi purettava. Kyse ei ole vain alkoholinmyynnistä vaan mm. kaavoitukseen ja kaupanalan terveeseen kilpailuun vaikuttavasta säätelystä. On kestämätön tilanne, että kaupanalaa säädellään yhden monopolirakenteen kautta. S- ja K-ryhmien monopoli markkinoilla on (toivottavasti) hiljalleen murtumassa, ja Alkon monopolin purkaminen edistäisi sitä entisestään.

Suomalaiset pienpanimot ja viinintuottajat ovat säätelyn myötä täysin kestämättömässä tilanteessa omien tuotteidensa jakelun ja myynnin osalta. Ihmettelen, kuinka muut EU-maat pystyvät tässäkin asiassa näkemään mikä on kansallinen etu, ja kuinka sitä tulisi kaikin tavoin edistää - myös verotuksella. Ei meillä Suomessa. Meillä halutaan, että vähäinenkin yritteliäisyys tapetaan eri keinoin, ja saadaan yritykset siirtymään sinne, missä on toimintaedellytyksiä.

Suomella oli EU:n liittymissopimuksessa ehtona, että Alkon monopoli pysyy. Kuitenkin kaikelle muulle vapaa kilpailu tulisi sallia, ja hankintalainsäädäntöä pidetäänkin ongelmallisena, jos halutaan rajata jotain markkinoilta pois. Kuinka ihmeessä tätä ei voitaisi purkaa, kun paljon muutakin on voitu ohittaa? Tuskinpa EU:ssa kovin kielteisesti suhtaudutaan, jos Suomi esittää haluavansa purkaa tämän kohdan sopimuksesta. Suomen näkemykset ja teot ovat EU:n osalta kovin ristiriitaisia -  riippuen luonnollisesti siitä, mistä osa-alueesta tai intressiryhmästä on kyse. Mielenkiinnolla odotan myös millaisen päätöksen EU tuomioistuin antaa ns. Alkotaxi – jutussa, ja kuinka siihen reagoidaan – jos muutoksia ei saada aikaan ennen sitä. Syytä olisi.

 

Lopuksi: En vähättele lainkaan niitä ongelmia - en myöskään yhtään inhimillistä tragediaa - joita minkä tahansa päihteen liikakäyttö aiheuttaa ihmiselle itselleen tai hänen läheisilleen. Itse kuitenkin näen, että siirtämällä vastuun käsitteelle "alkoholi" on keskustelu aivan liian suppeaa. Keskusteluun tulee ottaa mukaan ne syyt miksi ihminen alkoholisoituu. Ei kai kukaan aikuisten oikeasti ajattele, että suomalaiset ovat niin alkoholisoituneita jo geeneissään tai niin viinanhimon riivaamia, että jos viinipullo on siinä ruokakaupan hyllyllä tai vahva olut sen keppanan vieressä, suomalainen ryhtyy pelkästään niiden näkemisestäkin juomaan liikaa?

Alkoholiverojen kanssa näpertely ja saatavuuden rajoittaminen ovat helppoja keinoja olla tunnustamatta tosiasioita.  Ylipäätään asenteet siihen, millainen kansa olemme, vaatisi korjausliikkeen. Meillehän uskotellaan, että olemme kansa, joka vaatii kaikessa kontrollia ja holhousta osatakseen elää. Millaista elämää - ja kenen mukaan - meidän tulee elää ollaksemme kyllin hyviä? Kyllä suomalainen osaa elää ihan itsenäisesti ajatellen, aivan kuten muutkin kansat.

En väitä, että tässä olisi tullut kattavasti vielä kaikkia puolia ja argumentteja esiin, enkä väitä, että näkemykseni olisivat absoluuttinen totuus. Mielelläni kuulen myös muunlaisia näkemyksiä, ja mihin ne perustetaan. Toivon kuitenkin, että asiasta kyetään vihdoin aloittamaan keskustelu, jossa näkemyksiä laajennetaan, sen sijaan, että niitä vain supistetaan ja mennään piiloon yhden virallisen totuuden taakse.

Tämä kysymys on myös periaatteellinen. Kyse on vapaudesta, jollaisesta voimme Suomessa yhä harvemmin vain haaveilla. Lainsäätäjien tehtävä olisi aina pohtia kuinka joku laki tosielämässä toimii. Ei lakien tehtävä voi olla se, että kaikki kielletään ja rajoitetaan vaikka ihan varmuuden vuoksi. Ja jos ne eivät toimi, pakotetaan. Lainsäätäjä ei voi myöskään pitää itseään kansalaisten yläpuolella tai väittää tietävänsä parhaiten mikä kansalaisille on parasta. Valitettavasti näin näyttää kuitenkin tapahtuvan.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

21Suosittele

21 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (49 kommenttia)

Mika Samuel Kiekkijev

Kiitos tästä erittäin hyvin ja kattavasti perustellusta kannanotosta.

Käyttäjän SimoVenlinen kuva
Simo Venäläinen

Ei tätä voi tämän paremmin enää sanoa. Hienoa. Juuri samoin ajattelen minäkin noista väitteistä.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Tämä mallihan on tuotu suoraan Neuvostoliitosta, missä oli myös pitkät perinteet ryypätä varmasti tarpeeksi. Viinan vähyys alkoi olla ongelma vasta Gorbatsovin kaudella, eikä se käytännön ongelmaa muodostanut silloinkaan.

Päihteiden käytölle luodaan erittäin otolliset olosuhteet, kun säännellään ihmisen elämä niin tiukkoihin raameihin, ettei sen hallintaan voi enää itse juuri vaikuttaa. Sen voi tehdä joko lainsäädännöllä tai taloudellisesti ja näiden yhdistelmä on psyykelle tutkitusti tuhoisin.

Noudatetulle politiikalle on vain yksi perussyy ja se on valtion verotulojen kasvattaminen. Hyvät ansiot ja moraalinen ylemmyydentunne on helppo kanavoida vihaksi niitä kohtaan, joiden elinmahdollisuudet tuhotaan omien, kaverien ja sopivien sukulaisten bisneksien edistämisellä ja verotuksen keventämisellä, jota vastaavaa kompensaatiota ei kuoliaaksi verotetulta perusduunarien ja yrittäjien joukolta pystytä keräämään.

Hintojen lasku saattaa hetkellisesti lisätä alkoholin kulutusta, mutta talouden virkistyessä ja luodessa uusia, jopa mielekkäitä työtilaisuuksia, lähtee laskuun ja pahimmat lieveilmiöt vähenenvät. Pahimmat haitat tulevat väkevistä, joten mietojen veroja pitäisi keventää enemmän ja todellakin purkaa Alkon monopoli.

Kenties paras ja nopein vaihtoehto ravintola-alan kannalta olisi oluiden ja viinien alvin pudottaminen 24 -> 14 %. Ale vaikuttaisi tässä tilanteessa sekä hintoihin että työllisyyteen.

Pelkällä alkoholipolitiikalla tätä ei kuitenkaan ratkaista, koska varsinaiset ongelmat ovat elämän muilla osa-alueilla. Ostopalveluilla ei voida korvata stressaavan markkinaympäristön tuhoamaa yhteisöllisyyttä, jonka huolenpito ja itsesäätely pitivät ongelmat siedettävinä.

Käyttäjän ToniKukkonen kuva
Toni Kukkonen

Noniin siinähän oli nätisti yhdistetty kaksi hyvää vaaliteemaa 1. Hauku demareita. Heillä on alamäki ja kansa syyttää heitä valmiiksi kaikesta, suosio on taattu. 2. Puhu alkoholin puolesta. Suomessa mikään ei ole niin pyhää kuin ryyppääminen ja etenkin viinan hinta ja saatavuus. Kyllä kansa äänestää kun joku tarjoo kierroksen...

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Populistit ovat hyvin harjaantuneet tunnistamaan mikä menee sujuvasti kansan kurkusta alas.

Mäntylän kirjoituksessa on mielenkiintoista mm. Suomen parhaimpiin kuuluvan asiantuntijatahon (THL) haastaminen poliittisen hyödyn tavoittelemiseksi. Perussuomalaisissa on nähtävissä muutenkin samansuuntaista liikehdintää. Haastetaan "auktoriteetit", siitähän kansa pitää. Libertaarienkin ääniä kannattaa kalastaa.

Tässä poliittisessa avauksessa ei ole mitään uutta. Keskustellaan nyt sitten taas. Poliitikot ovat paljon vartijoina ja ilmeisesti perussuomalaisetkin ovat saman omnipotenssihuuman vallassa. Alkoholipolitiikan tarkoituksena on ollut vähentää haittoja ja kerätä verotuloja alkoholin aiheuttamien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen hoitoon. Perussuomalaiset uskovat, että alkoholin saatavuutta helpottamalla myös syrjäseuduilla - viinaturismihan on pitkälti ruuhkasuomalainen ilmiö - autetaan asiaa. Samalla hoidetaan sitten kuntoon syrjäytyminen, stressi, ihmissuhdeongelmat, alkoholismi ja alkoholin terveydelle haitallinen liikakulutus, jonka taustalla usein ei ole mitään psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia. Voi itke, mun viuluni.

Lohdullista on, että, jos alkoholipolitiikkaa lähdetään lainsäätäjien toimesta muuttamaan, eteen tulevat laajat asiantuntijatahojen kuulemiset. Erittäin epätodennäköistä on, että viinit (miksi ei sitten samantien väkevätkin alkoholijuomat) tulevat päivittäistavarakauppojen hyllyille. Perussuomalaiset saavat kuitenkin mahdollisuuden harrastaa populismiaan mikä tässä lienee tärkeintä.

Milloin Mäntylä ja kumppanit päätyvät ajamaan tupakointirajoitusten poistamista? Holhousta tuokin.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

Tähän voisi todeta klassisesti, että "maailma muuttuu Eskoseni". Ja se on jotain mitä Suomen parhaimpiin kuuluva asiantuntijataho ei ole omassa uskossaan suostunut havaitsemaan.

Kyllä, alkoholipolitiikan tavoitteena on ollut kerätä verotuloja ja vähentää haittoja. Valitettavasti vain keinovalikoimassa pyörivät sellaiset keinot, jotka EU:n perussopimuksen artiklat 28-37 tekivät tyhjäksi.

Hinnan nostaminen ei toimi, koska suomalaiset hyppäävät farmari- ja pakettiautoihinsa, ja hakevat viinansa Virosta. THL toki vielä taistelee tätä todellisuutta vastaan arvioimalla tuonnin alakanttiin, mutta joutunevat jossain vaiheessa myöntämään todellisuuden. Kukaan tuskin uskoo, että Virosta ulos viety alkoholi haihtuu ilmaan ennen kuin se tavoittaa Suomen rajan.

Nykyisellä politiikalla verotulot menevät Viroon, ja haitat Suomeen.

Saatavuuden rajoittaminen taas kohdistuu väärään kohderyhmään. Esimerkiksi myyntiaikojen rukkaaminen ei juurikaan muuta ongelmakäyttäjien kulutusta. Hakevat kyllä lastinsa kalliimmalla, ja vaikka matkan takaa, koska alkoholi on heidän tarvehierarkiassaan korkealla.

Vaikutukset kohdistuvat siihen maltilliseen käyttäjään, jonka piti ostaa saunaoluet mökkimatkalla, mutta sen sijaan katselee hölmistyneenä oluthyllyjen pressuverhoiluja, kun tuli hyvän sään toivossa lähdettyä mökkireissulle hiukan liian aikaisin.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #25

Toki asiantuntijatahoja saa haastaa, mutta lainsäätäjän kannattaisi niin tehdessään esittää faktat (luvut), joiden nojalla haastaa asiantuntijan. Niitä odotellessa, Mäntylän avaus on riemupopulistista mutupolitiikkaa todella isosta kansanterveysongelmasta.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #26

Jep, ja jos Mäntylä olisi erehtynyt viittaamaan esimerkiksi panimoteollisuuden esittämiin arvioihin, olisit iskenyt siihen, miten käytetään kritiikittä lobbareiden lukuja.

Toisin sanoen, koska THL:lle on annettu monopoli tuottaa alkoholin osalta "objektiivisia" lukuja, niitä ei saa kyseenalaistaa.

Mäntylän avaus oli perusteltua pohdiskelua siitä, miksi aiempi alkoholipolitiikka ei toimi.

Jouni Nordman Vastaus kommenttiin #26

Ei päättäjien tarvitse kuin kuunnella ravintola omistaja mitä nykyinen politiikka aiheuttaa. Tossa itse juttelin pullonkerääjän kanssa, joka valitteli 80% törkeästä olevan tapahtumissa Virosta tuotuja.

Eli kun THL:län byrokraatit katselevat tilastoja, niin unohtavat sen, että se viina mikä tulee Virosta aiheuttaa samat ongelmat kuin kotoinen etanoli. Eli byrokraateilta yleensä puuttuu yksi merkittävä asia, ja se on terve maalaisjärki. Eli he eivät koskaan näe 80 as politiikkaa ongelman aiheuttajan, jolloin sitä voidaan verrata yksilöön jolla on sairas narsismi tai sosiopatia. Eli viran omainen joka ei ymmärrä sitä, että asioista pitää keskustella, ei johda mihinkään.

Käyttäjän MattiOlkinuora1 kuva
Matti Olkinuora Vastaus kommenttiin #25

Viinaturismi on kohta menneiden aikojen juttu muualla kuin ruuhka-Suomessa, sillä Viron viinat voi tilata nettikaupasta ja kuriiri tuo ovelle. Säästyy matkarahat.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #37

Ja toimituskulut säästyvät, jos viinansa voi ostaa lähikaupasta, joka saattaa olla avoinna vaikkapa klo 3 aamulla janon yllättäessä.

Käyttäjän VesaVkev kuva
Vesa Väkevä

Alkoholiveron korotusten perimmäinen idea on, että köyhä kansalainen käyttää suuren osan käytettävissä olevista tuloista alkoholiin. Kun alkoholin hintaa nostetaan, rahat yksinkertaisesti loppuvat kesken, ja alkoholin kulutus vähenee. Samaan päästäisiin leikkaamalla työttömyyskorvauksia ja toimeentulotukea. Toisaalta esim. 5000/kk ansaitseviin hintapolitiikalla ei ole merkitystä, koska rahat riittävät aina alkoholin ostoon. Tällä porukallahan ei alkoholi ole ongelma?

Alkoholin saatavuuden rajoittaminen on yhtä tyhjän kanssa sen jälkeen kun keskiolut tuotiin maitokauppoihin v. 1969. Itse asiassa pikkukauppojen lopettamisten takia alkoholin saatavuus on radikaalisti vähentynyt.

Alkoholipolitiikka on Suomessa pelkkä veruke kerätä verotuloja valtiolle. Sen osoittaa se, että vvm:n aloitteesta viimeiset alkoholiveron korotukset peruttiin, koska verotuotot uhkasivat laskea. Veronkorotukset valuvat oluen ja viinan tuontimatkoina Viroon. Toki valtiovalta on lähtenyt kovistelemaan viinantuontia, vaikka EU-säännöissä ei ole tapahtunut mitään. Omaan käyttöön saa edelleen tuoda niin paljon kuin haluaa

Etelä- ja keskieuroopassa alkoholipolitiikka on tuntematon käsite. Silti Suomessa on yhtä paljon tai jopa enemmän alkoholihaittoja kuin näissä maissa. Alkoholin kalliit hinnat eivät siis ole näkyneet kansan terveydessä.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Suomen alkoholipolitiikka pitäisi viedä urille: "liberaali, mutta tiukka".

Häiriökäyttäytymiseen (ns. örveltämiseen) reippaammat sanktiot. Vapaampi hinnoittelu ja valvottujen paikkojen aukioloajat.

Nykyinen politiikka johtaa vain siihen, että jengi nauttii alkoholinsa kotona tai kesäisin uimarannoilla, puistoissa jne. Sekä todennäköisesti Virosta roudaamillaan juomilla, joista ei Suomen kassaan kilise mitään muuta kuin haitoista aiheutuvien laskujen maksaminen.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Jos tämä on myös puolueen virallinen kanta eduskuntavaalien alla, niin saatte yhden äänen lisää.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Aivan sama vaikka nostaisivat 100% alkoholiveronsa,kunnon juopot eivät siitä hätkähdä.Ne jotka ovat suurkuluttajia,eli siis alkkiksia,eivät lopeta ,eivät ole IKINÄ lopettaneet tinttaamistaan.Viinansa he hankkivat vaikka mistä.

Sossujen huloihysteria,joka on levinnyt joka saralle Suomessa(osana EU-politiikkaa)kertoo julkisuudessa paljon muutakin tarinaa suomalaisista ihmisistä,kannattaa tutustua mm.sos.alan koulutuksien sisältöihin,siihen mikä kuva siellä annetaan ihmisistä ja perheistä.Juoppoutta ja huumehörhöilyä jne.käytetään sumeilematta,totuudenvastaisesti hyväkseen,ajettaessa omaa huoli-ja holhouspolitiikkaa.

Nythän oikein professori tasolta kerrotaan että suomalaiset pikkulapset voivat ruveta juomaan ja käyttämään huumeita,jos ovat koulun jälkeen yksin kotona.Armoton traumatisoituminen aiheuttaa pitkälle aikuisikään vakavia psyykkisiä ongelmia.

Professorin asiantuntijuutta joka on 60 luvulta,jo ennen sitä alkanut,pidetään vieläkin ajantasaisena.

Moniko teistä on juoppo ja huumeiden käyttäjä,ennenhän lapset osasivat olla kotonakin keskenään tai yksin,kun vanhemmat olivat töissä.Ei ollut es.kolmen vuoden kotona olemisen mahdollisuutta jne.synnytyksen jälkeen,vietiin hoitoon tai joku hoiti kotona.Ei enää kouluikäisiä niinkään.Oppivat mokomat tekemään kaikenlaista ihan ite,ilman huolioppaita.

Nyt tuntuu joku/jotkut pelkäävän ihmisten karkaamista holhouksen alaisuudesta,sillä kiristys ja jatkuva huolivirsi.

Taitanee siis olla osa EU:n kontrollia,ihmiset on saatava samaan hallittavien ryhmään.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Äijäpuolue ei petä. Suomessa miehet juovat viläkin 80 % kaikesta alkoholista. Naiset ja naispoliitikot ovat koko ajan korottamassa veroja, sillä naiset hyötyisivät alkoholin kautta säädetystä "miesverosta".

Amerikassa aikanaan panimot ja alkoholiteollisuus vastustivat naisten äänioikeutta ja sufragetteja, koska pelkäsivät, että naiset äänioikeuden saatuaan äänestäisivät kieltolain voimaan. Pelko ei ollut aivan aiheeton.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Älä yleistä naiset(jos tarkoitat normaalia suomalaista naista,ihmistä),kirjoita ihan vaan mielummin sossut ja kaikkitietävät kontrollifriikit,löytyy muuten kumpiakin,ja joka puolueesta.

Käyttäjän VesaVkev kuva
Vesa Väkevä

Pitäisikö viinan hinnan olla korkeampi miehille, koska he kestävät viinaa paremmin kuin naiset?

Nimenomaan naiset olivat pääroolissa, kun kieltolaki lopetettiin Suomessa. He eivät jaksaneet katsoa kieltolain turmiollisia seurauksia. Rikollisuus kasvoi ja myös alkoholin kulutus, mikä on lähes käsittämätöntä. Kieltolain seurauksista kärsimme edelleen. Eihän sen jälkeen ole ollut kuin hieman vähemmän kieltolakia.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Kieltolain kumoamiseen liittyi keskeisesti Naisten adressi.

Julkisessa keskustelussa kieltolakia vastustavia naisia ei käytännössä näkynyt ennen vuotta 1931. Eikö lakia vastustettu vai eivätkö mielipiteet vain tulleet julki? Todennäköisesti vastustajia oli jo ennen vuotta 1931, mutta vasta naisten adressi kieltolain muuttamiseksi keväällä 1931 oli vedenjakaja. Adressin allekirjoitti 118 537 naista. Tähän mennessä kieltolain vastustajia olivat julkisesti olleet vain pienet piirit, joita kuvailtiin mm. juopoiksi, ruotsinkielisiksi, sivistyneistöön kuuluviksi kaupunkilaismiehiksi. Miksi naiset sitten vastustivat kieltolakia? Syynä ei ollut se, että naiset olisivat halunneet juoda tai muutenkaan levittää alkoholin ilosanomaa. Naiset halusivat parempia raittiusoloja. Adressia lainaten: ...kieltolaki, siveellisesti repivine vaikutuksineen, on voimassa eikä sen tilalle ole saatu järkevää alkoholilainsäädäntöä, jota olisi mahdollisuus noudattaa, jotta todellinen, hedelmällinen raittiustyö jälleen voisi alkaa. Kieltolaki ei ollutkaan raitistanut kansaa, vaan päinvastoin: moraali oli rappeutunut toimimattoman lain seurauksena.

Naisten osuutta kieltolain aikaansaamisessa ja purkamisessa on tutkinut Aija Kaartinen.

Neuvoa antavassa kansanäänestyksessä oli vielä se piirre, että naisten ja miesten antamat äänet voitiin erotella toisistaan. Äänestyksessä 65 % naisista kannatti kieltolain lopettamista.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Ainakin viime eduskuntavaalien aikana puolue oli vielä nostamassa alkoholiveroa, joten kauas on tultu niistä ajoista.

”Alkoholin verotusta voidaan Perussuomalaisten mielestä nostaa, uskomme, että viinan hinnan nostaminen vähentäisi alkoholin kokonaiskulutusta ja siten ehkäisisi alkoholista syntyviä sosiaalisia sekä terveydellisiä haittoja. Haitat maksavat yhteiskunnallemme viimeisimpien arvioiden mukaan ainakin 7 miljardia euroa vuodessa, kun alkoholin myynnistä saatava verotuotto jää n. 2 miljardiin euroon.”

Eipä viinaveron lasku tosin uusi asia ole vaan sellaisia ääniä putkahtelee esiin aina silloin tällöin. Yleensä ennen vaaleja.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Nyt nuo veronkorotusten vaikutukset ovat nähtävillä, ja niistä pitääkin vetää uudet johtopäätökset.

Vain ymmärtämättömät jumahtavat paikoilleen "vuosien taakse" tehtyyn teemaan.

"Kun tosiasiat muuttuvat, muutan mielipidettäni. Entä sinä?"

Käyttäjän MarkkuJohannesLikitalo kuva
Markku Likitalo

Kumma että meillä kuitenkin saa "piknikin" omaisesti juoda tätä hirveää demonista myrkkyä yleisellä paikalla. Lontoossa napsahtaa 500 puntaa sakkoa moisesta. Tosin siellä napsahtaa jo 200 puntaa sakkoa jos pysäyttää liukuportaat ilman syytä...

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Radikaalit helpotukset tulevat yhteiskunnalle liian kalliiksi kun typerät kansalaiset alkavat välittömän rypemisen. Alkoholikuolemia ja -sairauksia, perheväkivaltaa, nakkikioskitappeluita, sosiaalisia ongelmia, avioeroja jne.

Siitä huolimalla holhousheilurin liike pitää viimein saada vakaasti kulkemaan liberaalimpaan suuntaan. Vapauksia on lisättävä vähitellen vaikka kerran vuodessa, niin ongelmat pysyvät siedettävinä.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Mikä sitten tekee kansalaisista "typeriä" alun alkaen?

Julkisvallan maaninen tarve holhota jatkuvasti ja joka paikassa? Sekö, että alati paisuva byrokratia lykkää kapuloita rattaisiin joka ainoassa paikassa?

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Yhteiskunnan säikäytti takaisin holhouksen reitille Vanhasen hallituksen tekemät liberalisoinnit, jotka ryöpsäyttivät ongelmien määrän.

Siksi määrätietoinen hidas liberalisointi olisi todennäköisimmin toimivin keino. Kansalle voisi jopa antaa lupauksia ja aikataulun, jotta tietävät mitä muutoksia on tulossa.

Suunnitelma ja aikataulu helpottaisi myös palvelualojen bisneksen pitkäjänteistä suunnittelua.

Käyttäjän LasseRyti kuva
Lasse Ryti

Paljon jutellaan Viron alkoholista, mutta kyllä Suomessakin osataan itse viinaa tehdä, vaikka tällaista ei kai saisi harrastaa. Jos kaikki ei tiedä, niin ei tarvitse metsään mennä niinkuin noissa ikivanhoissa elokuvissa tehtiin.

Olen jo parilla tutulla nähnyt tietokoneohjatun tislaus systeemin, jolloin ei tule ongelmia metanolin kanssa. Tälläisellä on litrahinta noin yhden euron suuruinen. Pitäisi ihan kiusallaan ostaa itsellekin samanlainen.
Jos kotipoltto yleistyy, taitaa Suomen kauppoihin palata sokeria paljon ostavien seuranta.

On monilla alkanut aika paljon harmittamaan tämä ainainen Suomen kyttäysjärjestelmä.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Joskus 90-luvun laman aikaan Suomeen rantautui myös oluenpanoharrastus, joka ikävä kyllä jäi aikansa trendi-ilmiöksi. Muualla se on kuitenkin vielä voimissaan. Pari kaveria Belgiassa tekevät autotallissa erinomaista IPAa, joka näyttää närhen munat suomalaiselle bulkkikeppanalle. Jos viinan hinta vielä tästä kallistuu, niin saattaapa tuokin harrastus taas yleistyä.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

Onko tuo 1e/litra riittävän puhdasta polttomoottoriin vain vain sisäisesti nautittavaksi? Ensimmäisessä tapauksessa saattaisi kiinnostaa...

Jouni Nordman

Tossa olen ollut pikkasen suunnitelemassa laitetta joka on toiminnassaan, joka toimii keskuslämmitys kattilan yhteydessä, jossa on jatkuva syöttö. Hinta litralta painuu alle 80 sentin, tuotteen ollessa 89% puhtaudella. Eli monesti juuri laite puolella on se tehokkuus haettavissa, sillä ton kyseisen laitteen tuotto viikossa on 400 litraa. Eli jos karkeasti leikataan tuote puolella, myydään 5€ litra, niin liikevaihto viikossa on 4000€, josta 70% on katetta. Eli kyllä se viinan keitto vielä jotenkin kannattaa Suomessakin, kunhan laitteet ovat vain riittävän tehokkaat.

Miksi itse tohon brojektiin osallistuin, oli täysin kiinnostus tekniikkaan millä tuotantoa saadaan ylös, sekä millä itse prosessi muodostuu mahdollisimman helpoksi.

Käyttäjän PetSu kuva
Petri Suomi

Mistä saataisiin tarpeeksi rahaa alkoholihaittojen hoitoon, jos verot allennettaisiin eurooppalaiselle tasolle ja saatavuus myös?

Mikään ei estä kääntämästä viinarallia toiseen suuntaan, kuten jo on havaittavissa pohjoisessa, kun Norjassa alkoholi maksaa vielä enemmän kuin Suomessa. Ja ihmeellistä kyllä, polttoainekin on kalliimpaa Norjassa.

Virossa on vähän potetiaaleja asiakkaita, mutta vielä halvemmat hinnnat Suomeen, niin eiköhän sieltäkin joku lähtisi "risteilylle". Mutta, ruotsalaisille edulliseksi maaksi säätäminen olisi jo merkittävää. Jäisi ne alvit ja katteet kaikki Suomeen. Paattien aikataulut ja reitit pitäisi vain järjestää toisin.

Tämä tietenkin aiheuttaisi risteilyn Suomesta vähenemistä, mutta sex och bränvin maistuu länsinaapureillekin ja venäläisille voisi toiselle puolen Suomea järjestää viisumin helpommaksi. Semmoinen ryhmämatkailu pystyyn, että ei paremmasta väliä.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Näin toimii alkoholin totaalikielto Iranissa, jossa siis virallisesti ei ole juoppoja koska alkoholin nauttiminen on kielletty.

http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/iranissa_ryyp...

"Alkoholi on Iranissa laitonta ja siksi uskomattoman kallista. Salakuljetetut juomat maksavat maltaita ja monet juovatkin kotipolttoista viinaa. "

Käyttäjän JouniM kuva
Jouni Minkkinen

Arvelinkin että joku muu oli jo saman linkin ehtinyt laittaa :)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Esitys on tietysti kannatettava, kuten olisi myös väkevien siirtäminen vapaaseen myyntiin.

Mutta kyllä se perussuomalaisten tekemänä myös populistiselta haiskahtaa siksi, että perussuomalaiset tyypillisesti ovat profiloituneet wanhakantaisen Suomen ihailijaksi, johon kuuluu wanhakantainen alkoholipolitiikka. Myös perussuomalaisten keskuudessa on julkisuudessa esiintynyt paljon henkilöitä, jotka ovat peräänkuuluttaneet jopa kireämpää alkohlipolitiikkaa.

Nyt sitten ennen vaaleja EU:n malli kelpaa kyllä malliksi.
Kuten sanoin, kannatan esitystä kuitenkin siitä riippumatta kuka sen tekee.

Käyttäjän TimoHuhtala kuva
Timo Huhtala

Muutama väittämä, joidenka taustana ei itsellä ole lääkärin tutkintoa tai muutakaan aiheeseen liittyvää koulutusta:

1. Suomalaisilla ei ole muita kansoja vahvempi geneettinen alttius alkoholismiin, joka olisi perusteena muita maita kireämpään alkoholin myynnin kontrollointiin.
2. Tiukka verotus ja myynnin rajoitukset ovat epäonnistuneet terveydellisessä mielessä, toisaalta onnistuneet täydellisesti luomaan valtiolle valtavan rahanlähteen Alkon toiminnan kautta.
3. Julkisuudessa käytävä keskustelu alkoholiveron alentamisesta ja viinien myynnistä ruokakaupoissa kerää aina poliitikkojen jeesustelukommentteja THL:n tilastoista, joissa ei todellakaan ole huomioitu alkoholin ulkomaantuontia realistisesti. Pinttyneiden säännöstelykäsitysten tukeminen julkisuudessa on edelleen tehokas äänien keruutapa vaalien lähestyessä.
4. Alkoholin myynnin täysvapautus on pitkällä aikavälillä ainut oikea ratkaisu, portaittainen prosessi lieventää vapautuksen aiheuttamia lyhyen aikavälin ongelmia.
5. Myös Iranissa on alkoholisteja
6. Valtion pitää kehittää muita tulonlähteitä, maailma muuttuu.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Merkittävää geneettistä taipumuseroa ei varmaankaan ole mannereurooppalaisiin verrattuna, ei ainakaan siinä määrin, että sellaista voitaisiin pitää perusteena näin merkittävän politiikkaeron ylläpitämiseksi.

Suurin ero on alkoholikulttuurissa, jota ylläpitää Suomessa vallitseva kieltolakiin rinnastettavissa oleva kontrolli, joka mannermaisista valtioista puuttuu.

Alkoholikulttuuri ei Suomessa muutu "sivistyneemmaksi" tai "luontevammaksi", jollei lainsäädäntö ensin anna sille edellytyksiä. Lainsäädännön kertakaikkinen vapauttaminen saattaisi aiheuttaa joidenkin keski-ikäisten ja sitä vanhempien kansalaisten piirissä alkoholin käyttöön liittyvien ongelmien lisääntymistä tietyn ylimenovaiheen aikana, mutta se on pieni hinta siitä, että Suomi vihdoinkin saisi tämän ikuisuusaiheen pois päiväjärjestyksestä ja astuisi eurooppalaisten kansojen kanssa samaan riviin ihmisten arkielämän suhteen.

Ronja Linna

"Toki asiantuntijatahoja saa haastaa, mutta lainsäätäjän kannattaisi niin tehdessään esittää faktat (luvut), joiden nojalla haastaa asiantuntijan. Niitä odotellessa, Mäntylän avaus on riemupopulistista mutupolitiikkaa todella isosta kansanterveysongelmasta."

Täten, esittäisitkö jotain tukea aiemmassa kommentissa kirjoittamallesi väitteelle: "...alkoholin terveydelle haitallinen liikakulutus, jonka taustalla usein ei ole mitään psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia."

Kun jo pelkkä sanojen 'alkoholismi ja mielenterveysongelmat' googlettaminen tuo sivukaupalla todisteita täysin päinvastaisesta, kommenttisi ovat pelkkää mutuilua ja sanahelinää joka ei perustu minkäänlaisiin todistettaviin faktoihin, ja ainoa asia josta sait kenetkään vakuutettua on se, ettet itsekään tiedä mistä puhut. Ärsyttää tollaset besserwisserit...

Edit: Tämä oli siis vastaus kommenttiin 26. Jostain syystä linkitys ei toimi.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Liiallisen alkoholinkäytön, alkoholiriippuvuuden (sairaus, jolle on määritelty yleismaailmallisesti hyväksytyt kriteerit) ja alkoholismin(sairaus, jolle on määritelty yleismaailmallisesti hyväksytyt kriteerit) ja niistä seuranneiden terveyshaittojen tunnistaminen ja hoito ovat työn puolesta tulleet tutuiksi vuosikymmenien kuluessa.

Puutuit toteamukseeni, että alkoholin terveydelle haitallisen liikakulutuksen taustalla ei usein ole mitään psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia. Alkoholin selvästi terveydelle haitallista liikakulutusta on naiselle esim. 40 g päivittäinen alkoholiannos, jonka (ja rapiat päälle) saa kolmesta keskioluttuopista tai 3-4 ravintola-annoksesta väkeviä. Hermosto, maksa ja verenkiertoelimistö kärsivät. Paino nousee, ja riski sairastua diabetekseen lisääntyy.

Moinen terveydelle haitallinen kulutus päivittäin tai lähes päivittäin ei ole harvinaista ihmisille, joilla ei ole sosiaalisia tai mielenterveysongelmia. Ihmisille, joille päivittäinenkin alkoholinkäyttö on muodostunut tavaksi ja sosiaaliseksi toiminnaksi. Mielestään onnellisia, tasapainoisia - ja usein hyvin toimeentulevia - ihmisiä, jotka juovat niin paljon, että se on terveydelle haitallista. Ihmisiä, jotka eivät täytä alkoholiriippuvuuden tai alkoholismin kriteerejä.

Sitten on ihmisiä, joilla on sosiaalisia ja mielenterveysongelmia ja jotka juovat terveydelle haitallisia määriä alkoholia ja joiden ongelmia alkoholinkäyttö ei lievitä. Eri ihmisryhmä kuin yllämainittu.

Sitten on alkoholiriippuvaisia ihmisiä ja alkoholisteja. Näihin häiriöihin liittyy jo lähtökohtaisesti psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Mäntylä haluaa purkaa sääntelyä mm. sillä tavoin, että ihmiset voivat ostaa myös esim. viininsä lähikaupasta ja alkoholia on saatavilla aina kun puoti on avoinna. Sillä tavoin ajatellaan veroeurojen pysyvän Suomessa. Uskokoon, ken haluaa, että alkoholihaitat eivät lisäänny ja että hyötyliikuntaristeilyt (täysi lasti on raskas vetää perässä/kantaa) Viroon vähenevät. Toisaalla perussuomalaiset ehdottavat, että kokeiltaisiin sääntelyn purkamista. Vastuullisempiakin kansanterveyden nimissä tehtäviä kokeiluja voisivat kyllä suosia.

Mäntylän ehdotus on ennen kaikkea populismia ja kevytmielistä leikittelyä vakavalla asialla.

Jani Huovinen

Se on puhe siitä mistä puute, viina maistuu suomalaisille, aina. piste. :)

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Vielä kun tätä "vapaus ja vastuu"-ajattelua sovellettaisiin muihinkin päihteisiin (HUUMEISIIN), voisin harkita liittyväni perussuomalaisiin.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Viina, tupakka ja huumeet pois regulaation piiristä? Siinä voi olla arvokonservatiivisen puolueen kannattajille liian paljon purtavaa.

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Klassisen konservatismin kultakautena kaikki mainitsemasi asiat olivat laillisia ks. Viktoriaaninen Englanti.

Holhousmentaliteetti on tullut kommunismin osana. Konservatismin kanssa sillä on hyvin vähän tekemistä.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #43

Klassisesta konservatismista, esimerkkinä viktoriaaninen Englanti, on pitkä matka arvokonservatiiviseen Suomeen. Jos ohjelmallisesti arvokonservatiivinen, suomalaiskatolinen PS puoluekokouksessaan päätyy kannattamaan alkoholin, kannabiksen, kovempien huumeiden ja tupakan deregulaatiota, olen hämmästynyt. Kansan rivit siirtynevät silloin kannattamaan vihreitä. Heillä sentään on jotain selkärankaa.

Käyttäjän KimmoMurtokangas kuva
Kimmo Murtokangas Vastaus kommenttiin #44

Ihmeellistä, että suurimmassa osassa mm. Keski-Euroopan maita, alkoholia saa mistä vain 24h/vrk ja alkoholi maksaa murto-osan Suomen hinnoista.

Kyllä ovat paljosta jääneet paitsi, kun eivät ole suomalaista alkoholipolitiikkaa harrastaneet.

Niin, asun itse Saksassa ja ei ole minusta juoppoa tullut. Päin vastoin, alkoholin kulutus on lähestynyt 0:aa, kun on vittumainen kyyläys- ja rajoitusmentaliteetti poissa.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #45

Mitä ihmeellistä siinä on, että Keski-Euroopassa alkoholia saa 24/7 ja hinnat ovat halvempia?

Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa alkoholia (absoluuttiseksi muutettuna) käytetäänkin nuppia kohti pari litraa enemmän vuodessa kuin Suomessa, Virossa lähes tuplasti enemmän. Vähennetään vain sääntelyä, jos lainsäätäjät haluavat päästä samoihin kulutuslukuihin. Kansanterveydelle hyödyllistä se ei ole.

Käyttäjän KimmoMurtokangas kuva
Kimmo Murtokangas Vastaus kommenttiin #47

On siitä ainakin se hyöty, että ihmiset ei juo itseään humalaan samaan malliin kuin Suomessa, koska sitä saa huomennakin mihin kellon aikaan ja mistä tahansa. Ei yksinkertaisesti tarvitse.

Ja kun lasket käytettyyn alkoholimäärään Suomessa Viron tuomiset niin ollaankin toisenlaisissa luvuissa.

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru Vastaus kommenttiin #47

Minua ei kiinnosta kansanterveys pätkän vertaa, eikä sitä voi käyttää perusteluna mihinkään.

Cyde Hyttinen

Käykääpä katsomassa tätä => https://www.facebook.com/tolkku . Tykätkää jos siltä tuntuu ja allekirjoittakaa kansalaisaloite!

Käyttäjän kalevisaas kuva
Eero Saastamoinen

Ei alkoholin saamisessa ole kellään ongelmaa!

Ongelma on silloin, kun ihminen haluaa päästä eroon alkoholista, eikä enää pysty siihen!

Vanhustenkin pöytään löytyy helpommin täysi viinapullo, kuin puhdas pöytäliina ja kunnon ruokaa!

Tässäkin asiassa suurin osa toimii, kuin sokea taluttaisi rampaa!

Viisaus on juomisen vähyydessä ei viinan määrässä!

Vaikka viinaa ei olisi, niin korvikkeita löytyisi aina!

Virokin on viinan korvikemaa, eikä siitä pääse eroon!

Lomamatkallakin löytyy viinaa mistä vain!

Eivät suomalaiset ole ainoita viinanjuojia!

Juhani Ahokkanen

Päihderiippyvuuden syiden selvittely on varmaan lääketieteellisesti ja tutkijoiden kannalta mielenkiintoista. Professori Salaspuro on tältä osin tehnyt asiokasta työtä, mutta niilläkään tiedoilla ei ole ollut suurtakaan merkitystä niille, jotka yksinkertaisesti haluavat lopettaa juomisen. He tarvitsevat siihen tukea, jota virallinen järjestelmä ei pysty antamaan ainakaan jos tarkastelemme asiaa koko Suomen kannalta. Keskikaljakuppila löytynee lähes joka kylästä, mutta ne eivät päihderingistä irrottautuvaa auta.
Monissa kunnissa on päihdetyö ajettu suorastaan alas - ehkä muodollisesti sitä käytetään "avohoidon tukitoimena", mutta taitaa olla niin, että lapset otetaan huostaan ja tämän jälkeen perheen aikuiset ovat lähes omillaan. Juomakierteiden katkaisut eivät tuota sellaista ratkaisua, että lapset voisivat taas muuttaa kotiin.
"Uransa" loppuvaiheessa päihderiippuvat ovat moniongelmaisia ja saattavat sitoa sairaalamuotoista ja tasoista hoitoa peräti 200 vuorokautta vuodessa viimeisinä elinvuosinaan. Tällöin kukaan ei tiedä mihin sairauteen he lopulta kuolevat, sillä se diagnoosi joka kirjoitetaan koulintodistukseen on varmasti totta, mutta se ei line ainut tekijä, joka johti elintoimintojen loppumiseen. Häntä oli jo vuosia hoidettu eri diagnoosilla, joilla hänet saatiin Kelan korvausten piiriin. Päihderiippuvuudella ja tai alkoholismilla ei sv päiväraha irtoa ilman laitoshoitoa jos silloinkaan.
Päihderiippuvuuden hoito vaatii kokonaisuudistuksen ja sen tulisi taata aito mahdollisuus ainakin niille, jotaka ovat valmiit irrottautumaan päideriippuvuudestaan ja tai alkoholismistaan.

Toimituksen poiminnat