Hanna Mäntylä - Perussuomalainen perusnainen

Puheenvuoroni Valtioneuvoston metsäpoliittiseen selontekoon 2050

(Puheenvuoroni 19.2.2014 VNS1/2014 Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050 )

Arvoisa puhemies,

Metsillä on Lapille ja lappilaisille valtava merkitys ja Lapin maapinta-alasta 98% on metsää. Metsä tarjoaa Lapissa työtä - ja hallituksen oikeilla ratkaisuilla tarjoaisi huomattavasti enemmänkin. Nythän näin ei ole, päinvastoin. Moni elinkeino elää metsästä. Metsillä on tärkeä tehtävä myös virkistyskäytössä.

Haasteitakin metsissä meille on, tasapainon löytäminen metsien taloudellisessa hyödyntämisen ja koskemattomana säilyttämisen välillä ei aina ole helppoa. Pyrkimys kuitenkin on, että Lapin metsien osalta kaikki käyttö saataisiin sinne tasapainossa mahtumaan.

Valtioneuvoston selonteossa on strategisten päämäärien saavuttamiseksi todettu, että matkailua ja muuta metsiin liittyvää monipuolisen palveluliiketoiminnan ja luonnontuotealan kasvua tullaan edistämään. Samoin mm. kehitetään kestävän matkailun edellytyksiä sekä tuetaan yritysten tuotekehitystä hyödyntäen myös kansallispuistojen ja retkeilyalueiden mahdollisuuksia. 

Matkailuala ja siinä todettu kasvupotentiaali ovat Lapille todella tärkeitä. Siksi on tärkeää, että nämä tavoitteet toteutuvat myös käytännössä. Niiden toteuttamiseksi tulee löytää konkreettisia keinoja ja saavutettuja tuloksia on myös tarkoin seurattava.

Tärkeää on myös löytää tasapaino ja keskusteluyhteys, jotta yksikään elinkeino ei toisistaan kärsi vaan sopusointu löytyy. Erittäin Oleellista on myös se, millaista muuta aluepolitiikkaa hallitus rakentaa - puhutaan sitten infrasta tai veroratkaisuista. Nyt suunta on ollut Lapin osalta täysin kestämätön.

Lisäksi selonteossa todetaan, että kansallisen politiikan ohella metsien hoitoon, käyttöön ja käytön hyväksyttävyyteen tulee jatkossa vaikuttamaan yhä enemmän EU- ja kansainvälinen politiikka. Ottaen huomioon metsien kokonaisvaltaisen roolin Suomelle eri sektoreilla, on jatkossa oltava erittäin tarkkana siitä, miten paljon ja millaista päätösvaltaa metsiemme suhteen annamme EU:lle. Päätösvalta kansallisesta metsäomaisuudestamme tulee pitää täällä omien metsiemme juuressa, ei Brysselissä. Metsäasioissa on huolehdittava siitä, että kansallinen etumme on metsäasioissa etusijalla, jotta tosiasiassa voimme turvata selonteossakin esiin nostetun metsien monipuolisen, mutta myös asianmukaisen käytön sekä kotimaisen työllisyyden.

Arvoisa puhemies,

Metsien osalta on nyt käsillä olevassa valtioneuvoston selonteossa tuotu esiin hyviä ja pitkäjänteisiäkin linjauksia, mutta konkretiaa uupuu. Kokonaisuudessaan metsien osalta huomattavasti merkittävämpi tekijä tulee luultavastikin olemaan metsähallituslain uudistamistyö, joka on parhaillaan käynnissä. Onko siis perusteltua, että selonteossa ei ole millään tavoin tuotu tätä asiaa esiin? Minusta ei.

 Koska metsät tarjoavat monelle elannon, on lain uudistaminen aiheuttanut suurta huolta erityisesti henkilöstön aseman osalta. Valmisteilla oleva uusi metsähallituslaki aiheuttaa muutoksia Metsähallituksen organisaatioon, ja sillä on väistämättä vaikutuksia myös Metsähallituksen nykyiseen henkilöstöön. Yli puolet Metsähallituksen palkoista maksetaan Pohjois-Suomeen, Metsähallituksen kokonaistyöllistävyys on noin 3 000 henkilötyövuotta. Noin puolet Metsähallituksen henkilöstöstä on metsätalouden palveluksessa, joka on Metsähallituksen suurin työllistäjä, ja kaksi kolmasosaa heistä on metsureita. Voidaankin todeta, että Pohjois-Suomen alueella työskentelevät metsurit edustavat huomattavaa osaa Metsähallituksen henkilöstöstä. Heillä ja ylipäätään pohjoisella Suomella on oltava erityinen huomio metsähallituslain uudistuksessa ja erityisesti siinä, miten lain uudistaminen tulee vaikuttamaan henkilöstön asemaan.

Avoimia kysymyksiä on paljon, esimerkiksi se, millaisia vaikutuksia uudella metsähallituslailla tulee olemaan erityisesti pohjoisen Suomen ja Lapin alueella työskenteleviin metsureihin ja muuhun metsähallituksen henkilöstöön? Henkilöstön parista on kantautunut todella huolestunutta, jopa pelokasta viestiä työpaikkojen menetyksistä. Niin ikään pelätään halpatyömarkkinoiden syntyä, jos metsureiden työn esisijaiseksi kriteeriksi tulee ns. polkuhinta. Lapista ei tule kadota enää yhtään työpaikkaa.

Nyt meillä on selonteossa sivukaupalla kauniita suunnitelmia, tavoitteita ja visioita, mutta ei mitään metsiin ja niiden käyttöön vaikuttavasta suuresta uudistuksesta, jolla tulee olemaan vakavia ja pitkäkestoisia vaikutuksia, myös työllisyyteen. Mielestäni metsähallituslain uudistus ja tavoitteet olisi ollut oleellista ottaa esiin myös tässä selonteossa, jotta olisi rakentunut kokonaisvaltaisempi kuva tavoitteiden ja todellisuuden välille. Tätä puutetta ei voi kuitata vain sillä, että selonteko on nyt luotu v. 2050 saakka, kuten ministeri Koskinen keskustelun kuluessa kysyessäni asiasta totesi. Sitäkin suuremmalla syyllä lakiuudistus olisi tullut olla osa selonteon sisällössä.

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Miten suuri osa metsistään metsähallitus on myynnyt ja myymässä? Onko tarkoitus kokonaan lopettaa autiotupapalvelut kun niitä myydään?
Jos metsänomistusta olennaisesti vähennetään, niin eihän niiden hoitokaan edellytä entistä määrä työntekijöitä.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Eikö tämän pitkän tekstin olisi voinut korvata persujen standardipuheella.

Arvoisa puhemies,

Valtaa ei saa siirtää Brysseliin, eikä Suomessa saa mikään muuttua.

Muuta sisältöä en puheestasi oikein löytänyt.

Toimituksen poiminnat