Hanna Mäntylä - Perussuomalainen perusnainen

Puheenvuoro Valtioneuvoston EU selontekoon 2013

Arvoisa puhemies,

Suuren valiokunnan mietinnössä tuodaan esiin kuinka, eurooppalainen taloudellinen ja sosiaalinen malli on mm. tapa ilmaista arvoja jotka pohjautuvat demokratiaan, yksilön vapauksien ja sosiaalisten oikeuksien kunnioittamiseen, tasa-arvoon sekä solidaarisuuteen. Hienoja arvoja paperilla ja ääneen lausuttuna mutta kuinka nämä suomalaisessa tavallisen ihmisen arjessa mahtavat tänä päivänä näkyä? Päivä päivältä heikommin. Tavallinen suomalainen ei koe olevansa tasa-arvoinen tai jonka sosiaalisia oikeuksia kunnioitetaan. Entä demokratia? Kuinka se meillä näkyy? Ei ainakaan siinä, miten EU ohjaa kansallista päätöksentekoamme.

Esimerkiksi suomalainen ylpeys, asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmämme joka pohjautuu nimenomaan mainittuihin arvoihin, on saanut aivan uuden merkityksen EU:n myötä. Siitä on syntynyt todellakin, sanamukaisesti, universaali etuusjärjestelmä, jossa universaalius tarkoittaa jo kolmansien maidenkin kansalaisia. Se ei siis tarkoita enää oman maamme kansalaisten hyvinvointiin ja turvaan tarkoitettua, verovaroin rahoitettua järjestelmää tilanteisiin joissa suomalainen tarvitsee yhteiskunnan tukea, syystä tai toisesta. Yhä useampi suomalainen tulee kuulemaan "ei oota" hakiessaan apua.

Arvoisa puhemies,

Suuren valiokunnan lausunnossa painotetaan, että Suomella on edelleen suuria ongelmia panna direktiivejä määräajassa täytäntöön ja valiokunta edellyttää, että viivästyksiin puututaan nykyistä suunnitelmallisemmin ja riittävin resurssein. Enemmän meidän pitäisi olla huolissaan siitä, että direktiivien vaikutusarvioinnit ja muukin valmistelu on usein aivan liian puutteellisella ja epävarmalla pohjalla kansallisten seurausten ja vaikutusten osalta.

EU:sta tullut yhdistelmälupadirektiivi on loistava esimerkki siitä, mitä tapahtuu kun vaikutusarvioinnit olivat puutteelliset ja jopa asiantuntijoilta kritiikki uupui. Kauniissa sanoissa kyllä kannetaan huolta Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän murenemisesta sekä sen kestävyydestä, mutta kun asiat tulevat saliin äänestykseen ns. vanhat puolueet olivat liikuttavan yksimielisiä tämänkin direktiivin hyväksymisessä.

Yhdistelmälupadirektiivin perusteellahan kolmansista maista tulevia työntekijöitä velvoitetaan kohtelemaan yhdenvertaisesti oman maan kansalaisten kanssa sosiaaliturvan alalla. Perussuomalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet jättivät kaikkiin tätä direktiiviä koskeviin esityksiin joko vastalauseen tai eriävän mielipiteen, joissa tuotiin esiin niiden ongelmallisuutta.

Nythän julkisuudessakin on tullut esiin, että esimerkiksi ulkomaille maksettavien lapillisien määrää ei edes tiedetä. Tämä oli yksi tärkeä perussuomalaistenkin esiin tuoma asia - esityksissä ei pystytty arvioimaan taloudellisia vaikutuksia tai sitä, kuinka paljon lisää ihmisiä sosiaaliturvamme piiriin seuraavien vuosien aikana tulisi. Siitä huolimatta direktiivi kyseenalaistamatta hyväksyttiin.

Totuus on, että edessä ovat ajat, jolloin vakavia sosiaaliturvan ja turvaverkkojen heikennyksiä tehdään ja tehdäänkin jo. On todennäköistä, että avattavalla sosiaaliturvallamme houkutellaan työntekijöitä matalapalkka-aloille, ja vaaditun työssäoloehdon täytyttyä he jäävät sosiaaliturvamme piiriin. Samalla ollaan myös luomassa ns. halpatyövoimamarkkinoita ja luomassa mahdollisuuksia jopa ihmiskauppaan. Tällaista EU politiikkaa hallituksemme ajaa ja hyväksyy.

Päivä päivältä EU ohjaa yhä enemmän järjestelmien harmonisointiin ja sitä, että viime kädessä päätöksenteko kansallisista päätöksistä, uudistuksista sekä niihin liittyvä talousvalta olisi aivan muualla kuin Suomessa. Toisin sanoen, kohti liittovaltiota. Tästä on oltava syvästi huolissaan, meidän jokaisen. Kansalaisten vaikuttamisen aika ja velvollisuuskin on EU vaaleissa, päättää siitä millaista EU:ta haluamme.

Arvoisa puhemies,

Lopuksi on kuitenkin annettava kiitosta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle siitä, että yli puoluerajojen olimme yhtä mieltä niistä ongelmista ja tulevaisuuden haasteista, joita sosiaaliturvaamme liittyy, ja saimme yhteisen lausunnon aikaan suurelle valiokunnalle. On hyvä huomata, että yksittäiset kansanedustajat rohkenevat tuoda esiin yhteisen huolen. He todella ansaitsevat siitä arvostuksen.

On kuitenkin valitettavaa, että tämä valiokunnassa kuultu kriittisyys ja huoli ei kanna sen pidemmälle, puoluetasolle saakka, vaan kyselemättä ja kyseenalaistamatta kuitenkin ollaan valmiita äänestämään asioista, jotka ohjaavat kohti vahvempaa integraatiota ja liittovaltiota.

(Puheeni valtioneuvoston selontekoon EU politiikasta 2013, 12.2.2014)

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat